Trima kasih tuk mu SMAKER JAYA
Visimu bawaku maju
Trampil berkarya berahklak mulia
Unggul dalam mutu hasilku
Paculah  terus bersatu padu

Trima kasih tuk mu bapak bu guru
Jasamu membawaku pandai
Karyaku poleskan abadimu
Doamu kumohon selalu
Pengahantar peraih cita citaku
Semoga berguna  bagi nusa dan bangsa